Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door Voetbalschool DE START georganiseerde activiteiten.

Duur en indeling van de Lessen

 • De lessen duren 45 minuten.
 • Bij de indeling van de deelnemers wordt gekeken naar leeftijd
 • De tijden en groepen zijn onder voorbehoud en kunnen mogelijk wisselen

Aanmelding

 • Aanmelding voor een module gebeurt door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier op de website van Voetbalschool de START; www.voetbalschooldestart.nl
 • Een aanmelding is pas definitief als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
 • Na de aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail.
 • Aanmeldingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Bij een naar het oordeel van Voetbalschool de START te weinig aanmeldingen voor een module, wordt deze geannuleerd. Van de annulering krijgt de deelnemer uiterlijk één week voor aanvang van de module een bevestiging

Betaling

 • De prijs van deelname wordt per module vermeld op de website van Voetbalschool de START.
 • Het deelnemersgeld zal via een Ideal betaling op de website van Voetbalschool de START worden voldaan
 • Deelnemer wordt ingeschreven voor 10 opeenvolgende lessen.

Annulering

 • Voetbalschool de START behoudt zich het recht een les af te lassen. Bij aflassen van een les wordt naar een inhaalmoment gezocht.
 • Annulering van deelname kan tot uiterlijk 2 weken voor de start van een module. Deelnemer kan zich afmelden door een email te sturen aan info@voetbalschooldestart.nl
  • Meld deelnemer 2 weken (14 dagen) voor de start van een module af, dan ontvangt u 100% restitutie.
  • Meld deelnemer 1 week, resp. 7 dagen voor de start van een module af, dan ontvangt de deelnemer 50% restitutie.
  • Meld de deelnemer korter <7 dagen voor de start van een module af, dan is er geen restitutie.
  • In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om <7 dagen voor aanvang van de activiteit kosteloos te annuleren, er dient dan wel een doktersverklaring te worden overlegd.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan door Voetbalschool de START georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.
 • Voetbalschool de START is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een door Voetbalschool DE START georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege Voetbalschool DE START te werk zijn gesteld of van wier diensten door Voetbalschool DE START gebruik is gemaakt, tenzij aan Voetbalschool de START opzet of grove schuld kan worden verweten.
 • Voetbalschool de START maakt gebruik van de faciliteiten van de Gemeente. De deelnemer dient zich correct te gedragen, zowel binnen het veld als in de kleedkamer. Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd van Voetbalschool DE START. Bij schade aan materiaal of eigendommen van de club wordt deze verhaald op desbetreffende deelnemer.
 • Voetbalschool de START is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
 • Voetbalschool de START is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
 • Voetbalschool de START is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen voor, tijdens of na de activiteit, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.

Beeldmateriaal

Alle audio- en/of visuele opnames door Voetbalschool DE START gemaakt tijdens de lessen of door Voetbalschool de START georganiseerde activiteiten gemaakt, zijn eigendom van Voetbalschool DE START. Door aanmelding geeft u het recht de opnames en beelden te gebruiken voor gebruik op de sociale media kanalen en website van Voetbalschool DE START. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande aan de activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan Voetbalschool DE START.