Disclaimer

Disclaimer

Als Voetbalschool DE START vinden we het belangrijk dat de informatie op deze website klopt. We zien hier dan ook continu op toe. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van Voetbalschool DE START is voor eigen rekening en risico. Voetbalschool DE START sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Voetbalschool DE START behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Voetbalschool DE START is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Voetbalschool DE START aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, aangeboden informatie op de sites van Voetbalschool DE START. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Voetbalschool DE START aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, aangeboden- informatie op de sites van Voetbalschool DE START.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Voetbalschool DE START liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Voetbalschool DE START is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van Voetbalschool DE START. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de info@voetbalschooldestart.nl.

Privacy

Voetbalschool DE START respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de Voetbalschool DE START worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacy voorwaarden.